Jamie Spearsin erottaminen, transkription vapaa suomennos

Huom. Koko oikeuden asiakirja on 79 sivua pitkä, ja tämä vapaamuotoisesti suomennettu postaus on suuntaa antava tiivistelmä siitä. Asiakirjasta kopion voi kokonaisuudessaan lukea täältä.

Istunto aloitetaan nostamalla esiin Jamie Spearsin asianajajan Vivian Thoreenin hiljattaiset asiakirjat Britneyn oikeuskansiossa; toinen on lisäys, jossa kerrotaan Jamie Spearsin irtisanoutuvan, ja toinen on vetoomus koko edunvalvonnan terminoinnista. Koska nämä ovat kaksi eri lähestymiskulmaa, tuomari tiedustelee Thoreenilta mikä hänen kantansa on tänään, ja Thoreen kertoo, että hänen mielestään koko edunvalvonnan terminointi pitäisi tänään olla ensimmäinen prioriteetti, ja se tulisi käsitellä ennen mitään muita tänään käsiteltäviä asioita. Thoreen kertoo kuinka koko edunvalvonnan terminointi ratkaisee itsessään monia muita käsittelyssä olevia asioita päivän kalenterista. 

“Miksi Mathew Rosengart jättäisi anomuksen uuden edunvalvojan määräämisestä henkilökohtaisille asioille sekä varoille, kun meillä on jo tämä anomus terminoinnista, johon Britney on suostunut?”

Lisäksi Thoreen anoo tuomarilta, että liittyen edunvalvonnan terminointiin määrättäisiin pakollinen, yksityinen sovittelu, johon kaikki osapuolet osallistuisivat. Thoreenin mukaan tämä minimoisi kustannukset ja olisi holhotun parhaaksi.

 

Tuomari toteaa, että edetessä oikeudessa olisi mahdollista hyödyntää monia erilaisia lakipykäliä, ja hän haluaakin seuraavaksi kuulla Britneyn asianajajan Mathew Rosengartin kannan tilanteeseen tänään.

Rosengart kertoo, että alustavasti he ovat samaa mieltä siitä, että edunvalvonta voidaan, ja se pitäisikin terminoita pikaisesti, ideaalisti jo tänä syksynä. Hän lisää jo maininneensakin tämän jättämissään asiakirjoissa aikaisemmin. Rosengart kuitenkin ohjaa oikeuden huomion siihen, että he ovat myös jättäneet anomuksen Jamie Spearsin erottamisesta:

“Laittaakseni asiat perspektiiviin, Jamie Spears alun perin kertoi vastauksessaan lähtevänsä vain neuvottelun kautta. Hän otti sen kannan, tehokkaasti viivästellen asiaa, etsien vapautusta, sekä rahaa. […] Jotakin merkittävää kuitenkin tapahtui, mikä järkytti meitä, ja mielestäni järkytti koko maata. Hän tekikin täyskäännöksen 7. syyskuuta ja ilmoitti: ‘Antaa olla, en haluakaan astua alas koska sillä olisi pahoja seuraamuksia minulle. Terminoidaan sittenkin koko edunvalvonta.’ […] Mutta miksi hän haluaa nyt terminoida koko edunvalvonnan? Hän haluaa terminoida välttääksen erottamisen muutamastakin syystä. Uskon, että tämän oikeus tietääkin, mutta se on tärkeää sanoa ääneen ja alleviivata.

Hän haluaa välttää todistamista valan alla. Hän haluaa välttää joutumista vastaamaan laajoihin löydöksiin. Ja hän haluaa välttää, teidän korkeutenne, viitaten Mullerin ja Steinin tapauksiin, joihin viittasimmekin asiakirjoissamme, jotakin mikä on ratkaisevaa tässä. Hän haluaa välttää vaatimusta siitä, että erotettuna hänen tulisi luovuttaa kaikki tietonsa ja asiakirjansa uudelle, väliaikaiselle varojen edunvalvojalle. Näiden tiedostojen tulee sisältää myös asiakkaan ja asianajajan väliset kommunikaatiot. Ja tästä hän ja hänen asianajajansa ovat hyvin huolissaan.

[…] Minä aikoinaan totesin aina valamiehistöille oikeudessa, että “älkää jättäkö maalaisjärkeänne ovelle. Käyttäkää maalaisjärkeänne.” Ja jos me kaikki käytämme maalaisjärkeämme, kuten suurella kunnioituksella tuomioistuinta kohtaan; tuomioistuin varmasti käyttää, maalaisjärkikin selittää mitä tässä on tapahtumassa.”

 

Rosengart kertoo yhdessä Britneyn henkilökohtaisten asioiden edunvalvojan Jodi Montgomeryn, sekä hänen asianajajansa kanssa laatineensa terminointisuunnitelman koko edunvalvonnalle. Hän kertoo olevansa valmis esittämään suunnitelman heti tänään yhdessä lyhytaikaisen, väliaikaisen seuraajan nimeämisen kanssa. Rosengart kertoo, että he haluaisivat palata oikeuteen 30-45 päivässä, ja oikeuden luvalla terminoida koko edunvalvonnan, mihin kaikki ovatkin jo aiemmin suostuneet.

Lisäksi hän kertoo, että haluaisi todella paljon vielä nostaa oikeudessa esiin joitain asioita minkä vuoksi Jamie Spearsin erottaminen on tänään niin tärkeää:

“Viimeinen asia mitä sanon ennen kuin istun alas, on että viime päivien aikana jotakin muuta tapahtui myös, mikä on hyvin, hyvin dramaattista, hyvä tuomari. Me olemme saaneet kuulla, ja oikeus saattaakin jo tietää, että Jamie Spears ja hänen edustajansa ovat tehneet jotain käsittämätöntä. Käsittämätöntä. He ovat salakuunnelleet minun asiakastani hänen lapsiensa, poikaystävänsä, ja mikä pahinta, hänen asianajajansa Sam Inghamin kanssa. New York Timesin mukaan on olemassa yksityiskohtaisia ja luotettavia todisteita siitä, että he ovat monitoroineet kommunikaatioita hänen aiemman, oikeuden määräämän asianajajansa kanssa.

Toiseksi, tähän liittyen, New York Timesin mukaan Jamie Spears ohjeisti palkkaamaansa turvatiimiä, jonka hän on palkannut kieroutuneesti minun asiakkaani varoista, sekä ilmeisesti bisnesmanageriensa yrityksen kannustuksesta myös, he ovat yhdessä juonineet salakuuntelulaitteiden asentamisen asiakkaani makuuhuoneeseen. Se on järkyttävää, teidän korkeutenne. Ja syy, miksi nostan sen nyt esiin ja tahdon mainita sen tänään, on kuinka se selittää myös tämän täyskäännöksen, jonka he tekivät “siististä alas astumisesta” yhtäkkiä koko edunvalvonnan terminointiin.

[…] Mitä he todella haluavat, on viivytellä. He haluavat viivytellä ja sovitella. Minun asiakkaallani on oikeus tulla kuulluksi. […] Minä olen täällä puhumassa asiakkaani puolesta, ja hän ei halua sovitella isänsä kanssa. Hän ei halua sitä viivästystä mitä Jamie Spearsin asianajaja pyytää. Ennen minun aikaani Jamie Spears oli menossa kohti sovittelua, hän haluaa välttää erotetuksi tulemista. Hän haluaa rahaa. Hän haluaa viivästystä.

Mutta mitä minun asiakkaani haluaa, on seuraavaa: erottaminen tänään niistä monista syistä mitkä siihen oikeuttaisivat, mitä seuraisi terminointi 30-45 päivässä järkevän transitiosuunnitelman mukaisesti. Se on simppeliä, se on loogista, se on reilua, ja se on oikeudenmukaista. Ja se on mitä minun asiakkaani, Britney Spears, jota tämä mies on hyväksikäyttänyt — ei vain viimeisen vuosikymmenen ajan, vaan koko hänen lapsuutensa ajan — haluaa ja ansaitsee. Kiitos, teidän korkeutenne.”

 

Tuomari pyytää Vivian Thoreenin kommentteja Mathew Rosengartin puheenvuoroon:

“[…] Se osapuoli, joka tässä viivyttelee, on Mathew Rosengart. Järjestelmällisessä suunnitelmassa, jota hän ehdottaa ei ole mitään järkeä. Ei ole syytä erottamiselle kun voimme terminoida nyt heti. Voimme toteuttaa suunnitelman transitioon. Voimme pitää sen 30-45 päivää. Mutta emme tarvitse erottamista, se on tarpeetonta. Edunvalvonnan terminoinnin myöntäminen ratkaisee itsessään koko kiistan. Mutta jostain syytä Rosengartin intentio on tuoda tämä ongelma oikeuteen.

Ja mikä on todella shokeeraavaa, teidän korkeutenne, on että kun Rosengart puhuu siitä kuinka jotain hyvin dramaattista on tapahtunut viime päivien aikana, nämä eivät ole todisteita. Se on vain retoriikkaa. Dokumentit, jotka hän on jättänyt oikeudelle, eivät ole edes verifioituja. Eli ei ole edes selvää, että hänen asiakkaansa on tietoinen, että hän on edes jättänyt nämä dokumentit. Ja me tiedämme, että Rosengart kyllä tietää, että anomusten tulee olla verifioituja, koska puolet hänen anomuksistaan liittyen tähän erottamiseen ovat verifioituja, ja puolet eivät ole.

Lisäksi, teidän korkeutenne, nämä niin kutsutut todisteet, nämä faktat, tämä fakta johon hän nojaa… No, hän juuri myönsi julkisessa oikeuden istunnossa, että hän siteeraa lausuntoja New York Timesin TV-ohjelmasta. Se ei ole todiste, ja hän tietää paremmin, teidän korkeutenne. 

Nämä syytökset, nämä lausunnot, ne ovat puhdasta retoriikkaa: ne eivät ole hyväksyttäviä todisteita. Olemme tutkineet tätä, ja kiistämme nämä syytökset. […] Ajatuksessa siitä, että erottaminen olisi osa tätä loogista ja koherenttia suunnitelmaa, ei ole mitään järkeä. Ajatus siitä, että tuntematon, vieras ihminen, vieras ihminen oikeudelle, vieras ihminen Jamie Spearsille, joka ei ole lisensoitu ammattilainen luottamusmies […], meillä on tämä John Zabel, kuka, jälleen, oikeasti, mikä on hänen pätevyytensä tai kokemuksensa edes edunvalvojana? Mutta jälleen, mikäli oikeus vain myöntäisi koko edunvalvonnan terminoinnin, tämäkin ongelma on käsitelty.

Jamie Spears on uskollisesti ja lojaalisti palvellut oikeuden määräämänä luottamusmiehenä viimeiset 13 vuotta. Hänen maineensa on moitteeton. Ja minä en puhu vain kirjanpidosta, jonka oikeus on hyväksynyt joka vuosi. Minä puhun myös tavallisista, jatkuvista, yksityiskohtaisista ja pitkistä perintötuomioistuimen tutkijan raporteista, joista myös oikeudessa tiedetään. Koskaan ei ole suositeltu edes hänen asemansa arviointia uudelleen.

Ennen Rosengartia Britney Spearsia oli edustanut oikeuden määräämä asianajaja, joka oli aktiivisesti osallisena edunvalvontajärjestelyissä. Jamie Spearsia on ohjannut tiimi ammattilaisia, lääketieteen ammattilaisia, taloudellisia ammattilaisia, sekä lakineuvojia. Ajatus siitä, että Rosengart yrittää asiakirjoissaan esittää, että jotenkin Jamie Spearsilla on ollut tiimi, joka keksi vangita hänen tyttärensä koko tämän edunvalvonnan ajaksi, teidän korkeutenne, tämä ei perustu mihinkään mitä olisi dokumentoitu, tai mitä oikeuden tutkijat olisivat raportoineet. […] Joten, teidän korkeutenne, minä kiihkeästi vastustan minun asiakkaani erottamista. Mielestäni se on perusteetonta, tarpeetonta, ja myös kiistanalaista, sillä kaikki mukaanlukien Britney ovat jo myöntyneet koko edunvalvonnan terminointiin.”

 

Mathew Rosengart vastaa:

“[…] Mikä on Britney Spearsin parhaaksi? Britney Spears ansaitsee herätä huomenna, teidän korkeutenne, ilman hänen isäänsä edunvalvojana. Voiko kukaan todella kiistää sitä? Britney ansaitsee hänen isänsä poistamisen elämästään edunvalvojana tänään. Tänään, teidän korkeutenne.

Vivian Thoreenin suunnitelma, joka on täyskäännös, pitäisi hänet edelleen Britneyn elämässä toistaiseksi. Se olisi katastrofi minun asiakkaalleni. Se on hänen etunsa vastaista. Se on hänen henkisen hyvinvointinsa vastaista. […] Mitä Jamie Spearsin edustaja käytännössä pyytää, on vallitsevan tilanteen viivyttäminen. Hän tietää, että tuomioistuin ei aio napsauttaa sormiaan ja kaataa koko edunvalvontaa tänään. Hän haluaa sovittelun. Mutta mitä se välttämättömästi sisältää, on Jamie Spearsin toksinen, kestämätön presenssi Britney Spearsin elämän edunvalvojana.

Teidän korkeutenne, hän todisti niin koskettavalla tavalla, vakuuttavasti ja selvästi artikuloiden kesäkuun 23. päivä ja heinäkuun 14. päivä Jamie Spearsin hyväksikäytöstä ja julmuudesta. Vivian Thoreen voi hyökätä minua vastaan, minä kestän sen, mutta hän hyökkää nyt minun asiakastani vastaan, hänen asiakkaansa tytärtä vastaan. Hän käytti sanaa “julmuus.” Britney Spears todisti valan alla kesäkuun 23. päivä sekä heinäkuun 14. päivä Jamie Spearsin julmuudesta, sekä hänen läsnäolonsa toksisesta luonteesta hänen elämässään. Ja nyt Vivian Thoreen sanoo “ei siinä ole ongelmaa, se kaikki selviää kyllä terminoidessa.” Se ei toimi, teidän korkeutenne, koska mitä se väistämättä jälleen tarkoittaa, on että — jälleen, nämä ovat minun asiakkaani sanoja — tämä julma, toksinen, hyväksikäyttävä mies, kenen on myös raportoitu olevan alkoholisti, ja ketä hän pelkää, pysyy hänen elämässään. Miksi? Mikä mahdollinen perustelu Vivian Thoreenilla voisi olla? […] Vivian Thoreen voi sanoa, että hänen toimintansa oli “moitteetonta.” Mutta ei Britney Spearsin mukaan. Britney Spearsin mukaan hänen toimintansa on ollut hyväksikäyttävää, toksista ja julmaa.

Ja palatakseni takaisin, pykälä 2650 vaatii, että oikeus toimii minun asiakkaani parhaaksi. Ja on kaksi asiaa mitkä ovat asiakkaani parhaaksi. Ensimmäinen on Jamie Spearsin erottaminen tänään. Toinen on päivän määrääminen edunvalvonnan terminoinnin kuulemiselle. […] Vivian Thoreen on valmis käyttämään halpamaisia iskuja ehdottamaamme väliaikaista seuraajaa, arvostettua tilintarkastajaa kohtaan, antaen ymmärtää, että Jamie Spears on hyvä edunvalvoja. Koska hän (Vivian Thoreen) on itse nostanut tämän esiin, minun on pakko vastata siihen.

Jamie Spearsilla on 0 kokemusta bisneksestä. Hänellä on 0 kokemusta taloudesta. Itse asiassa, hän on hakeutunut konkurssiin. Jamie Spearsilla on tällä hetkellä perheväkivaltaan liittyvä lähestymiskielto asetettuna häntä vastaan, ei koskien jotain ulkopuolisia kolmansia osapuolta tai tuntematonta ihmistä, vaan nimenomaisesti liittyen Britneyn ex-aviomieheen ja heidän lapsiinsa. Mieti sekunti, teidän korkeutenne, mitä se tekee Britney Spearsin henkiselle ja psykologiselle hyvinvoinnille. […] Jamie Spears on niittänyt miljoonia dollareita Britneyn varoista. Ei tuhansia tai satoja tuhansia, vaan miljoonia dollareita. Minkä vuoksi? Hän ei ole bisnesmanageri. Hän ei ole talenttimanageri.”

Rosengart kertaa kuinka Jamie Spears on nostanut Britneyn varoista kuukausittain enemmän rahaa kuin mitä on sallinut Britneylle, sekä käy läpi oikeudelle aiemmin jätettyjen asiakirjojen lausuntoja, jotka tukevat Jamie Spearsin erottamista roolistaan edunvalvojana.

Sitten hän jatkaa:

“Mennäkseni suoraan asiaan, vaikka Jamie Spearsin asianajaja naamioi sen järkevyyteen, loppujen lopuksi hän pyytää kuitenkin oikeudelta jotain missä ei ole mitään järkeä, ja mikä on asiakkaani parasta vastaan. Ja se sallisi Jamie Spearsin viipyä vielä päiviä, viikkoja, potentiaalisesti kuukausia edunvalvojan roolissa. Siinä ei ole mitään järkeä, teidän korkeutenne. 

Ja syy miksi pureuduin näihin syytöksiin koskien Jamie Spearsia, vaikka meidän ei tarvitse puhua sen enempää New York Timesin artikkelista […] mutta uskon, että teidän korkeudellanne on valta kysyä häneltä suoraan itse tahtoessanne, että onko hän asettanut vakoilulaitteita asiakkaani makuuhuoneeseen? En ole kuullut sitä kiistettävän tänään. Tapahtui sitä tai ei, siitä loppukädessä vastuussa ovat lainvalvojat. Jamie Spears tietää näistä syytöksistä. Ja ajatelkaa miten traumaattinen vaikutus sillä on ollut Britneyyn? Hän nukkuu edelleen samassa makuuhuoneessa, johon hänen isänsä on väitetysti asettanut kuuntelulaitteita.

Tämä mies ei kuulu hänen elämäänsä, teidän korkeutenne, enää yhtäkään päivää. Tie eteenpäin on hyvin selkeä. Hänet tulee erottaa tänään, ei koska yksikään asianajaja anoo sitä, vaan koska Britney Spears anoo sitä. Hän anelee sitä.

Joskus tuomarit joutuvat tekemään hyvin vaikeita päätöksiä. Tämä ei ole sellainen päätös, tämä on hyvin helppo päätös. Uskon, että kaikki oikeussalissa tietävät sen. Uskon, että Vivian Thoreen tietää sen. Jamie Spears tietää sen. Hänet tulisi erottaa tänään. […] Ja sanoisin Vivian Thoreenille, että minun asiakkaani tulee olemaan tavattoman suunniltaan mikäli Jamie Spears pysyy edunvalvojana enää päivääkään. Kuultuaan sen, miksi hän edes pyytäisi, että hän saisi jatkaa enää päivääkään? Jos Jamie Spears välittää tyttärestään, jos hän rakastaa tytärtään, ja jos hän välittää laista, joka sanoo, että oikeuden tulisi toimia minun asiakkaani parhaaksi, hän irtisanoutuu tänään.

[…] Pyydän, että kuulette asiakkaani anomuksen, teidän korkeutenne. Olen täällä hänen puolestaan. Olen hänen äänensä tänään. Hän on pyytänyt Zabelia (tilintarkastaja) toimimaan yhdessä Michael Kanen (bisnesmanageri) sekä muiden ihmisten kanssa seuraavat 30-45 päivää sen jälkeen kun Jamie Spears erotetaan tänään, minkä jälkeen meillä on terminointi.”

 

Mathew Rosengart päättää puheenvuoronsa, ja tuomari ilmoittaa kysyvänsä vielä yhden kysymyksen, ja kertoo sen jälkeen antavansa puheenvuoron Thoreenille, minkä jälkeen tuomari kertoo sitten omia ajatuksiaan. Ensin hän kysyy Rosengartilta miksi hän valitsi viitata pykälään 2650 eikä pykälään 2654, joka koskee spesifisti erottamista. Rosengart kertoo keskittyneensä valitsemaansa pykälään, koska se viittaa siihen mikä on holhotun parhaaksi. Hän korostaa, että tiedostaa oikeudella olevan monia työkaluja ja pykäliä, jotka tukisivat erottamista tänään, eikä hän vastusta mitään niistä.

 

Oikeus kiittää ja antaa puheenvuoron Vivian Thoreenille:

“[…] Jotenkin Rosengartin käsitys on, että mikäli oikeus päätyisi terminoimaan edunvalvonnan tänään, niin Jamie Spears jotenkin olisikin Britneyn varojen edunvalvoja loputtomasti. Tässä ei ole mitään järkeä. Mikäli oikeus myöntää terminoinnin, edunvalvonta päättyy. Puhumme siitä, että asiat pistetään pakettiin ja Britneyn varat siirretään takaisin Britneyn nimiin. […] Ja Jamie Spearsilla on täysi aikomus noudattaa velvollisuuksiaan, teidän korkeutenne. Tämä oikeus tietää, että Jamie Spears on palvellut uskollisesti, ja noudattanut jokaista velvollisuuttaan mikä hänellä on ollut. […] Ajattelen, että Rosengart argumentoi, että erottaminen poistaisi Jamie Spearsin Britneyn elämästä. Eipäs unohdeta, että Jamie Spears on hänen isänsä. Ja kun Rosengart puhuu tuntemattomasta ihmisestä, lisensoimattomasta asiamiehestä, jota oikeus ei yhtään tunne, ja…”

Rosengart keskeyttää Vivian Thoreenin muistuttaen, että tämä on kenet Britney Spears haluaa, ja oikeus muistuttaa, että käynnissä on Thoreenin puheenvuoro, jolloin Vivian Thoreen jatkaa:

“Kun puhumme siitä kuka on ollut Britneyn tukena; maailma muistaa kuinka edunvalvonta syntyi, teidän korkeutenne. Tapahtui kaksi hyvin, hyvin julkista 5150 psykiatrista pitoa. Se ei ole salassa pidettävää tietoa, koko maailma tietää siitä. Mutta haluan siirtyä siitä eteenpäin. Rosengart käytti huomattavasti aikaa puhuakseen siitä mikä on Britneyn parhaaksi. Hän teki kaikenlaisia syytöksiä koskien hyväksikäyttöä, toksista luonnetta ym. Ja hän referoi myös Britneyn aiempia lausuntoja oikeudessa. No, saattaa olla totta, että hän todisti oikeudessa nämä asiat, mutta häntä ei ristikuulusteltu. Kukaan ei tiedä noiden lausuntojen todenmukaisuutta. Jopa Neiti Wright, Jodi Montgomeryn asianajaja, totesi ettei ollut samaa mieltä Britneyn lausunnon kanssa, että siellä oli mukana virheellisyyttä.

[…] Yhdessä Jamie Spears, sekä Andrew Wallet (oikeuden määräämä talousasianajaja ja edunvalvoja) palvelivat uskollisesti ja lojaalisti Britney Spearsia hyödyttäen hänen varallisuuttaan. […] Ajatus siitä, että Jamie Spears olisikin epäsopiva palvelemaan positiossaan? No, se on täysi isku vasten viimeisen kolmentoista vuoden kasvoja. Britney myöntyi Jamie Spearsin määräämiseen edunvalvojakseen. Edunvalvonnasta tehtiin pysyvä. Vuosi vuoden jälkeen oikeus piti Jamie Spearsin tyttärensä asiamiehenä. […] Ajatus siitä, että oikeus harkitsisi erottamista siinä valossa mitä Rosengart juuri sanoi, hänen viittauksensa New York Timesiin, ja niin kutsuttuihin todisteisiin, joita hän siteerasi TV-ohjelmasta. Okei. Sieltä hän on saanut tämän vakoilusyytöksen, jolla ei ole mitään sijaa täällä, teidän korkeutenne. […] 

[…] Kun Britney Spears todisti kesä- ja heinäkuussa, hän sanoi ainakin seitsemän kertaa tahtovansa, että koko edunvalvonta terminoidaan. Ja kun hän taisteli sitä vastaan mitä kaikkea on tapahtunut, hänen valituksensa eivät koskeneet Jamie Spearsia. Ne koskivat hänen lääketieteellisiä asioitaan. Ne koskivat Jodi Montgomerya. […] Ja tiedättekö mitä, teidän korkeutenne? Anomus määrätä Jodi Montgomery edelleen edunvalvojaksi on kalenterissa tänään. En tiedä miksei Rosengart ole vetänyt pois tuota anomusta, koska siinä Montgomery ottaisi vastuun Britneyn lääketieteellisistä päätöksistä. On väite, että oikeus olisi aiemmin tehnyt määräyksen, joka olisi vienyt pois Britneyn kyvyn tehdä lääketieteellisiä päätöksiä. Sitä ei ole koskaan tapahtunut. Joten miksi puhumme tästä edunvalvonnasta, eteenkin kun selkeä, huolella ajateltu, looginen polku vie kohti terminointia?”

 

Mathew Rosengart pyytää tuomarilta lyhyttä puheenvuoroa, jonka tuomari myöntää, mutta pyytää pitämään asian lyhyenä, sillä päivän asialistalla odottaa myös monia muita seikkoja. Rosengart mainitsee, ettei Thoreen kertonut kauheasti mitään uutta mitä hän ei olisi jo aiemmin todennut, mutta hän haluaa vielä korostaa ettei Thoreen vieläkään puhunut siitä mikä tässä tilanteessa olisi Britneyn parhaaksi. Hän myös muistuttaa, ettei hän asianajajana ole tehnyt syytöksiä, vaan Britney on itse todistanut isänsä toksisuudesta ja julmuudesta elämässään.

“Vivian Thoreen ei ehkä usko sitä. Joten saanen ehdottaa tätä: sillä ei ole mitään merkitystä uskooko Vivian Thoreen tai Jamie Spears tätä. Koska Briney Spears uskoo. Hän kertoo totuuden. Mutta vaikkei hän kertoisikaan, vaikka koko tuomioistuin uskoisi mitä Vivian Thoreen juuri sanoi, että Jamie Spears ansaitsee kultamitalin vuoden isänä, mikä on naurettavaa, niin sillä ei olisi mitään merkitystä, koska minun asiakkaani Britney Spears kokee, että hän on ollut hyväksikäyttävä, julma ja toksinen. Ja hän on oikeassa, ja sillä on väliä.

Lisäksi pari muuta pointtia. Uskon, että moni meistä raapii päätään; miksi hän poukkoilee väittääkseen erottamista? Miksi se on niin iso juttu? Mitä he pelkäävät? Hänen tyttärensä haluaa hänen katoavan. Astuvan alas. Se mitä Jamie Spears pelkää, on hänen korruptionsa paljastuminen. Koska Mullerin tapauksessa, sekä Steinin tapauksessa, heidän vaadittiin luovuttavan kaikki tietonsa. Ja jos oikeus ei määrää erottamista, sitä ei tapahdu. Uskon, että niistä tiedoista löytäisimme todisteita hänen korruptiostaan, ja vielä pahempaa. Joten Vivian Thoreen haluaa tukahduttaa kaikki todisteet hänen korruptiostaan. Se ei ole meidän pääpointtimme, mutta se on relevanttia, sillä se selittää miksi hän vääntelee ja kääntelee vältelläkseen ilmeistä, mikä on erottaminen.

Ja viimeinen pointtini, Thoreen puhui siitä kuinka mainitsin New York Timesin artikkelin. Kyse ei ole New York Timesista, kyse on ilminantajasta, ilminantajasta nimeltä Alex Vlasov, joka hyvin uskottavasti tarjosi spesifejä ja uskottavia todisteita siitä mitä Jamie Spears on tehnyt koskien kuuntelulaitteita ja tyttärensä vakoilua. Mutta edelleen, meidän ei tarvitse mennä siihen. Meillä on se, mutta voimme heittää tuon ulos ikkunasta. Emme tarvitse muuta kuin Britney Spearsin lausunnon. Tarvitsemme vain sen, että Jamie Spearsilla, joka täällä tänään istuu, on perheväkivaltaan liittyvä lähestymiskielto koskien Britney Spearsin lapsia.”

 

Rosengart toteaa ottaneensa Britneyn tapauksen vaikkei olekaan erikoistunut juuri edunvalvontaan, ja kertoo haluavansa siksi erikseen kysyä oikeudelta, Vivian Thoreenilta, ja kaikilta paikalla olevilta asianajajilta, onko olemassa tällä hetkellä toista edunvalvontaa, jonka holhoojalla olisi samalla perheväkivaltaan liittyvä lähestymiskielto asetettuna häntä vastaan, joka estää häntä lähestymästä holhotun lapsia tai heidän isäänsä. 

Lisäksi Rosengart puolustaa myös Britneyn tämänhetkistä henkilökohtaisten asioiden väliaikaista edunvalvojaa Jodi Montgomerya varteenotettavana eksperttinä, ja kertaa hänen meriittejään. Hän myös korjaa mielestään virheellisiä Vivian Thoreenin puheenvuorron väittämiä koskien erilaisia lakeja todisteista ja lausunnoista.

Thoreen pyytää uudestaan puheenvuoroa vastatakseen joihinkin Rosengartin kommentteihin. Tuomari myöntyy, mutta painottaa, että Thoreenin puheenvuoron jälkeen hän aikoo tehdä päätöksensä.

“Teidän korkeutenne, sallikaa minun olla vähän spesifimpi tekemistäni kommenteista. En käyttänyt sanoja ‘mikä on Britneyn parhaaksi’, joten antakaa minun tehdä niin, jottei vaikuta siltä, että ohitin tuon ongelman.

Kaikki mitä Jamie Spears on tehnyt Britneyn hyväksi, on ollut hänen parhaakseen. Hänellä ei mitään muuta ole ollutkaan mielessään toimiessaan edunvalvojana. Joten mikä on Britneyn parhaaksi? Olisiko hänen parhaakseen herätä huomenna edelleen edunvalvonnassa sen jälkeen kun hän on rukoillut ja anonut sitä oikeudelta lukuisia kertoja? Vai herääkö hän ilman edunvalvontaa?

Mikä ei ole Britneyn parhaaksi, teidän korkeutenne, on tuoda tuntematon ihminen uusilla viivästyksillä, kuluilla, tehottomuudella, vieraana ja täydellisen ignoranttina käsittelemään Britneyn varoja ja hoitamaan transitiota. Se ei ole hänen etujensa mukaista.

Rosengart viittaisi lukuisiin tapauksiin, jotka eivät päde tässä, teidän korkeutenne. […] Mutta mikä on todella huolestuttavaa Rosengartin viimeisimmässä lausunnossa, oli pointti koskien tarkoitusperiä viivästyksen tai terminoinnin takana. Se on viimeinen syy miksi voimme tappaa kaksi lintua yhdellä kivellä tässä: hän nyt vihjailee, että haluaa kaikki tiedot Jamie Spearsilta, koska hän haluaa purkaa ja kaivella niitä. […] Hän yrittää kaivella jotain, ja hän haluaa nuo tiedostot itselleen. Se on se syy tälle viivästykselle, ei se mikä on Britneyn parhaaksi. Hänen parhaakseen olisi herätä huomenna ilman edunvalvontaa. […]”

 

Tuomari kiittää molempia asianajajia aamupäivän puheenvuoroista, ja kertoo ymmärtävänsä, että molemmat tulevat istuntoon oman asiakkaansa perspektiivistä. Hän kertoo lukeneensa viime kuukausien anomuksia sitä mukaa kun niitä on jätetty oikeudelle, kuulleensa kaikkia osapuolia, ja katsoneensa ihan kaiken mitä tapaukseen on jätetty.

Lopulta tuomari määrää, että pykälän 2654 alla hän uskoo, että Jamie Spearsin erottaminen tehtävistään edunvalvonnasta on holhotun, Britney Spearsin parhaaksi. Hänen näkemyksensä on, että molempien osapuolien anomukset ovat tehneet selväksi sen, ettei kyseinen tilanne ole kestävä, ja vain muutos tämänhetkiseen järjestelyyn on tässä vaiheessa järkevää. Oikeuteen jätetyt asiakirjat refelektoivat toksista tilannetta, joka vaatii Jamie Spearsin erottamista Britneyn edunvalvonnasta tänään. Oikeuden mielestä tämä muutos on holhotun parhaaksi, minkä tulisi olla fokus. Tuomari lisää, että Jamie Spearsin tulee palauttaa kaikki edunvalvonnan varat takaisin Britney Spearsille yhteistyössä väliaikaisen edunvalvojan kanssa.

Istuntosalissa nousee jonkinlaista hälinää, joten tuomari sekä seriffin apulainen muistuttavat, että istunto on vielä kesken eikä väliaika ole vielä alkanut.

Tuomari määrää Zabelin Britneyn varojen väliaikaiseksi edunvalvojaksi, ja tähdentää, että Zabelilla on valtaa saada haltuunsa kaikki tiedostot ja kirjaukset koskien holhottua ja hänen varojaan, sopimuksiaan, pankkikortteihin liittyviä tietoja, tiliotteita, taloudellista suunnittelua koskevia dokumentteja, kuitteja, sekä muuta vastaavaa.

Vivian Thoreen tiedustelee oikeudelta tuleeko heidän toimittaa ihan kaikki tiedot ja asiakirjat koko edunvalvonnan ajalta, sekä kysyy tuleeko oikeuden tutkija haastattelemaan Britney Spearsia seuraavien päivien aikana, sillä sen on vaatimus, kun holhottu ei itse näyttäydy oikeudessa. Tuomari ohjeistaa Thoreenia, että kyseessä on väliaikainen nimeäminen, joita ei tutkita. Thoreen nostaa esiin lakipykälän, jonka mukaan hänen mielestään tutkinta pitäisi silti järjestää. Tuomari ohjeistaa Thoreenia siitä kuinka väliaikainen edunvalvonta toimii, ja että tyypillistä on tehdä taustatarkistus, mutta ei tutkintaa.

Thoreen jatkaa tuomarin haastamista, ja sanoo, että tämä olisi luonnollista jos Zabel olisi pätevä. Thoreen kuitenkin haastaa Zabelin pätevyyttä, ja listaa jo aiemmin mainitsemiaan syitä tälle kritiikille. Rosengart keskeyttää Thoreenin, todeten tuomarille tämän olevan epäkunnioittavaa. Tuomari kuitenkin huomauttaa Rosengartin puhuvan jälleen Thoreenin päälle. Saadessaan puheenvuoron Rosengart pyytää anteeksi keskeyttämistään, mutta kertoo pitävänsä asiattomana sitä, että Thoreen edelleen kritisoi Britneyn valintaa uudesta edunvalvojastaan, kun tuomari on jo antanut päätöksen.

Seuraavaksi tuomari kysyy Rosengartilta minkälaista aikaikkunaa hän on ajatellut väliaikaisten edunvalvontojen voimassaololle. Rosengart pyytää oikeudelta käsittelypäivää terminoinnille 45 päivän päähän. Tuomari toteaa, että järkevintä voisi olla asettaa aikaikkuna vuoden loppuun, joulukuun 31. päivään asti, vaikka tilanne saattaakin purkautua jo sitä ennen, ja päätyy määräämään niin. 

Thoreen ottaa vielä ennen taukoa puheenvuoron toivoakseen resursseja oikeuden päätöksen haastamiseen, mutta tuomari ohjeistaa Thoreenia, ettei kyseessä ole valitettavissa oleva päätös.

Tauon jälkeen käydään läpi muita Britneyn tapaukseen jätettyjä asiakirjoja. Thoreenin vaatimukset koskien Britneyn lausuntojen tutkimista hylätään, ja Jodi Montgomeryn roolia Britneyn henkilökohtaisten asioiden edunvalvojana pidennetään vuoden loppuun, 31. joulukuuta asti. Jodi Montgomeryn aiempi vaatimus koskien turvallisuuskustannuksia Britneyn varoista on vedetty aikaisemmin takaisin, joten sitä ei käsitellä, mutta muita erinäisiin kuluihin liittyviä anomuksia käsitellään istunnon lopussa, minkä jälkeen osapuolet sopivat päivät seuraaville istunnoille.

Edunvalvonnan terminointipäiväksi määrätään 12.11.2021. 

 

 

Palaa alkuperäiseen postaukseen:

Dec
27

Britneyn holhouksen uusimmat käänteet

Britneyn holhouskiistan seuranta käy läpi Britney Spearsin käynnissä olevan ihmisoikeustaistelun uusimpia käänteitä suomeksi.

 

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.